Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecam rozpakowanie paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności, uszkodzeń należy sporządzić  niezwłocznie (w ciągu 24h od chwili doręczenia paczki) protokół szkody, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. W przypadku braku takiego działania, reklamacja na wszelkie uszkodzenia w transporcie staje się automatycznie nieważna.

Możesz również odmówić przyjęcia przesyłki.

Z kolei, jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, proszę o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:


  • Prześlij do mnie produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany ewentualny zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji oraz Twoich oczekiwań względem reklamacji). W przypadku gdy  w ramach zgłoszenia reklamacyjnego żądasz jedynie obniżki ceny zakupionego towaru, możesz zgłosić reklamację drogą elektroniczną  na adres info@lovedomowe.pl wraz z odpowiednią dokumentacją zdjęciową zgłaszanej wady bez konieczności odsyłania produktu.  

  • ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki poinformuję Cię mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego.

  • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensuję poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

  • Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, uznana za nieuzasadnioną, przekażę Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni kalendarzowych od wydania decyzji odeślę reklamowany produkt na mój koszt.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

W razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail: info@lovedomowe.pl lub telefonicznie: +48.693151251. Podpowiem Ci  jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.